Veel D-Star aandacht op Hamradio 2010 in Friedrichshafen 25 – 27 juni

“DARC bestaat 60 jaar en dat zet Europa’s meest bezochte Hamradiobeurs in een speciaal daglicht. Er wordt vooral naar de toekomst gekeken.  Het hoofddoel van Hamradio 2010 is om de dialoog te bevorderen en hent uitwisselen van ideeën. Speciaal dit jaar neemt Digitale communicatie hierin het voortouw .”  zegt Stephanie Heine DO7PR van DARC. Naast de icom 9100 en verschillende bouwkits zijn er (tot nu) zijn er 3 voordrachten rond D-Star :

 • Vrijdag om 12 u Conference Center West, Room Schweiz : Future Devellopments of D-Star and Digital Voice  Jochen Berns, DL1YBL
 • zaterdag om 11u  Conference Center West, Room Liechtenstein: Monitoring of D-Star-Gateways  Andreas Nolte, DB5ZQ
 • zaterdag om 16u Conference Center West, Room Österreich: D-Star for Beginners  Jochen Berns, DL1YBL

 Tevens zal DB0COM op 2m en 70 cm in de lucht zijn. Meer nieuws wanneer beschikbaar.

Hamradio 2010

6 comments to Veel D-Star aandacht op Hamradio 2010 in Friedrichshafen 25 – 27 juni

 • Hallo,

  Dit is waarschijnlijk ook interessant (stond blijkbaar Friedrichshafen):
  (en is m.i. hier nog niet vermeld).

  Het project openDV:
  http://www.draf.asso.fr/index.php?post/2010/06/27/Friedrichshafen-:-Le-projet-OpenDV-XSystem-de-xReflector.net

  En compleet opensource!

  Vanaf deze kits beschikbaar zijn koop ik me er waarschijnlijk één.

  Cheerio!
  Kristoff … on1arf

 • Het D-Star protocol is al een compleet open-source systeem. De gesloten audio codec Ambe wordt gebruikt in de volgende protocollen : D-Star DV, APCO25, Tetra…
  De open audio Codec2 is voorlopig een idee, en weinig concreet. En vooral weinig zinvol. Het board waar je niemand mee kan werken kost 200 € een ambe codec 18 €… Ben van mening dat hier niemand zit op te wachten: een open audio-codec. Wat is er mis met de ambe codec ? Ongeëvenaard goed en goedkoop…Weer een nieuw systeem en niet compatibel met de rest. De jongens van X-Reflecor slaan de bal weer mis: ze sluiten zich af van de wereld in hun eigen systeempje. Niet alleen met hun trustserver maar nu ook met een “alternatieve’ audio codec.. Mogelijk met veel energie en motivatie gedaan maar ….Helaas erg eenzame HAM’s niemand kan ze werken of hoort ze… Wanneer we als één team aan één project werken dan stonden we al jaren verder…
  Dit werd er een jaar geleden in F’Hafen (2009) opgenomen N5MIJ is de man achter het US trustnet met bijna 500 repeaters aangesloten (alle Belgische, ook de zelfbouw). Het werkt en groeit. De jongens achter X-net willen echter niet samenwerken (zie video hier : http://www.youtube.com/watch?v=2mDE6_v4wfA ) Ze gaan voor hun eigen ding, alleen. Helaas

 • Patrick,

  De source-source wereld werkt heel anders dan de wereld van gesloten software. Het totaal geen probleem om meerdere “concurrerende” systemen te hebben naast elkaar in de opensource-wereld. (denk maar aan KDE vs. GNOME, linux vs. *BSD, kword vs. abiword vs. openoffice, enz.)
  Aangezien de verschillende projecten toch “open” zijn, kan zonder probleem ideeen, werkmethodes, specificaties en zelfs programmacode van één project overgenomen worden door een ander.
  Door verschillende systemen naast elkaar te ontwikkelen, kunnen verschillende denkrichtingen en ideeen helemaal uitgewerkt worden, en als die dan handig of bruikbaar blijken te zijn voor anderen; dan worden die gewoon overgenomen.
  De uitwisseling van ideeën ziet men bv. ook heel goed tussen (bv.) linux en FreeBSD, tussen de verschillende linux distributies, tussen de verschillende BSD-versies.

  Voor de eindgebruiker is dit dan meestal een verrijking.
  Kijk naar (bv.) KDE vs. GNOME. De eindegebruiker moet wel kiezen welke gebruikersinterface zij wenst te gebruiken, maar dat is geen beperking. Het is niet “OF”, maar een “EN” keuze: KDE_-rogramma’s op een GNOME desktop gebruikt worden, net als GNOME programma’s onder KDE kunnen werken. Voor de eindgebruiker is het dus “EN KDE, EN GNOME”.

  Hetzelfde geldt hier: Waarom zou DV beperkt worden tot één codec? Waarom die “of-of” beperking?
  Kijk naar SIP. Daar kun je vrij welke codec gebruiken die je wenst en wordt vooraf afgesproken welke codec gebruikt wordt. Ook hier is dit mogelijk: bv. als men zich inmeldt in een dstar netwerk; dat niet alleen bijgehouden wordt waar je bent, maar ook welke codecs jouw toestel aankan.

  Hetzelfde geldt voor trustservers en netwerken. Aangezien beide systemen toch open zijn, dan kunnen repeater-operatoren kiezen welk systeem ze wensen te gebruiken, of misschien kiezen ze ervoor om op meerdere netwerken aangesloten te zijn. Het systeem is toch “open”, dus het is de eindgebruiker kan kiezen.
  En biedt de software die je gebruikt die optie niet, dan pas je gewoon het programma aan dat je het wel kan.

  Ivm AMBE, het probleem is niet de prijs maar de vrijheid.

  Laten we één voorbeeld nemen: Ik zie geen enkele reden dat er binnenkort niet repeater-netwerk gaan kopem die verschillende technologieen met elkaar gaan verbinden: bv. echolink op een “analoge” repeater verbinden naar een dstar DV repeater. In een opensource-omgeving is dit perfect mogelijk.
  Maar stel nu dat -voor één of andere reden, bv. hun eigen commercieel belang- de patenthouder van een technologie bepaalt dat dat niet mag, dan kun je daar niets tegen doen.

  Patentvrije technologie hebben dit probleem niet. Patenten zijn per definitie beperkend.
  Opensource is niet enkel “free beer”, maar ook “free speech”.

  Kijk, er is toch ook niet één enkel antenne-systeem voor alle soorten uitzendinge of één enkel digitale mode voor alles.
  Hetzelfde geldt hier: DV is -net als de digitale modes- nog een technologie die pas begonnen is. Laat de technologie groeien, in alle richtingen die het kan. De toekomst zal wel uitwijzen wat zinvol is, en wat niet.
  Een boom staat ook alleen maar sterk als ze heel verspreid wortelstelsel heeft.

  Cheerio!
  Kristoff … on1arf

 • Dag Kristof,

  D-Star is een open protocol, het gaat hier enkel over de audio codec. Maar het gaat over meer dan software, het gaat over bereik van een systeem; werkbaarheid en vooral… visie.

  Akkoord wanneer de systemen compatibel moeten zijn en dat er samengewerkt wordt. Maar dat is niet zo: er is vanuit de US trust/D-Plus de vraag geweest om samen te werken met de X-trust jongens, om juist compatibel te zijn. Maar Scott & Co die willen niet. Zie video http://www.youtube.com/watch?v=2mDE6_v4wfA . Geen cononcurenten in de open source ?! Voor de X-jongens is D-plus dat duidelijk wel …Tja en dan wordt het moelijk natuurlijk om compatibel te zijn, als je het niet wil.

  En daar wringt het schoentje nu net, door niet samen te werken onstaan er 2 gescheiden systemen die niet compatibel zijn. En dat is iets wat jij ook niet wil ! Uiteindelijk kies je voor het systeem dat het best verbreid is, de meeste mogelijkheden kent en waarmee je de meeste amateurs kan bereiken.

  Verder zie zie ik nog geen portabel op markt komen voor het nog niet betaande D-Star codec2 systeem; laat staan één die de 2 codecs aankan. Nogmaals wat is er mis met Ambe ?!

  Heel raar maar alle verbindingen die via de X-trusts verlopen worden gemaakt met voor 99.99 % commerciele portabels… De processors en PIC’s waar al die open software op draaien zitten ook vol met patenten en gesloten systemen. Daar heeft plots niemand last van… Moeten er dan ook geen open pic’s en processors komen ?! En wie gaat die maken denkt je ?! Je maakt jezelf iets wijs als je denkt compleet onafhankelijk en vrij iets kan maken waar er geen commercieel reukje aan hangt. Dat is wat de X-jongens niet (willen/kunnen) aanvaarden.

  Een verijking ?! D-Plus heeft meer mogelijkheden …. De X software is gemaakt naar analogie met D-plus en heeft minder mogelijkheden. Er is geen meerwaarde. Waarom zouden we er dan voor kiezen ?!

  Waar zijn we dan mee bezig ?! Inderdaad tijd aan het verliezen: we hadden al veel verder kunnen staan waneer er samengewerkt werd ! Ik kies voor een wereld wijd D-Plus open systeem waarmee je effectief kan verbindingen maken met 500 repeaters ipv een systeem tot een paar landen beperkt met 52 repeaeters…

  Bekijk het nuchter . Wat werkt er nu beperkend ? De onwil om samen te werken ! D-Star is open, de X jongens sluiten zich gewoon op in hun eigen (héél kleine) wereldje, spijtig… Uiteindelijk kies je voor het systeem dat het best verbreid is, de meeste mogelijkheden kent en waarmee je de meeste amateurs kan bereiken.

  Gelukkig werkt G4ULF in alle stilte aan een echte open source oplossing meer daarover binnenkort.

 • Patrick,

  Ik denk dat u nog een beetje teveel redeneert in de logica van commerciele software, nl. dat de auteur bepaalt wat er met zijn programma gebeurd.
  Dit is hier niet van toepassing. Wat die personen ook mogen denken over samenwerken of niet samenwerken; dus niet echt relevant aangezien iedereen zonder problemen hun programma’s kan nemen en die aanpassen aan zijn/haar goesting of wensen. In de opensource-wereld zijn er bijna overal “fork”s en afgeleide projecten; die allemaal iets anders doen vanuit hun eigen logica. Kijk maar eens naar de honderden verschillende linux-distro’s die er zijn.
  En ook daar zie je distrubuties die heel veel gebruikers hebben en heel “breed” zijn (zoals ubuntu, suse of fedora) en daar heb je heel specifieke distributies die heel specifiek voor een bepaald doel en veel minder gebruikers hebben. En die kunnen perfect naast elkaar leven. Soms gebruik je de ene, soms de andere.

  Trouwens, zoals ik al zei, waarom zou iemand zich moeten beperkten tot één enkel repeater-netwerk? Pas gewoon de code of hardware aan zodat die er meerdere aankan, of kan “gateway”en tussen netwerken. Zo simpel is het.
  Men is totaal niet afhankelijk van wat die “X jongens” of gelijk wie ook vinden over samenwerken met andere projecten.

  Ivm AMBE en patenten.
  Patenten werken perfect in een omgeving van “pasklare toepassingen”. Indien men een walkie-talkie koopt voor PMR466, dan is het totaal geen probleem dat de antenne daar ingebouwd zit, of dat men geen extra micro kan aansluiten; en voor TETRA of gelijk wie is het totaal geen probleem om daar een gepatenteerde technologie zoals AMBE te gebruiken.

  Maar de radio-amateurwereld is veel meer dan “kopen en gebruiken”. Als men als radio-amateur een transceiver koopt gaat men toch ook geen kopen waar dat men alleen maar één soort antenne kan op aansluiten, of waar dat er (ik zeg maar) de microfoon-aansluiting vast zit (zonder andere “”data” poort) zodat je geen packet-modem, TNC of digitale-mode kaart kan op aansluiten.

  Het probleem met AMBE is niet de technologie, maar gewoon het feit dat andere mensen beperkingen kunnen opleggen in wat jij ermee wil doen; en dat op basis van hun commerciele interesse.

  Dit is heel vergelijkbaar met de huidige specificatie van dstar die eveneens beperkend in wat je ermee kunt doen: geen andere transport-modes, geen andere codecs, geen andere data/FEC combinaties, enz.
  Ook dat is een situatie die niet houdbaar is op langere periode en ik vermoed dat er straks wel een dstar 2.0 specificaties zullen verschijnen die daar wel meer mogelijk zullen bieden.

  Ivm die “echte opensource” oplossing van G4ULF, heel mooi; en als er bruikbare code en ideeen van komen; dan zullen die automatisch met andere projecten samenvloeien.
  Hoe meer projecten, hoe meer verschillende ideeën, hoe beter.

  Laat dstar groeien. Het is allemaal nog nieuw. Hoe meer varianten, hoe beter. Zolang het allenaal opensource systemen zijn en geen commerciele bedrijven via patenten zich komen moeien, zullen de systemen uiteindelijk naar elkaar groeien; net zoals op het internet gebeurd is.

  Cheerio! Kr. Bonne?

 • Dag Kristof,

  Ik heb heel veel respect voor GF4ULF’s werk dat compatibel is met alles. Het is echt veelbelovend. Ik hoop daar snel een stukje van klaar te hebben. Het heet Ni-Star : ) Daar kan ik compleet achter staan. Niet achter wat de X-trust doet dat is niet compatibel.
  Zolang het compatibel is OK, wanneer het dat niet is NOK.
  Houd dit in de gaten : http://g4ulf.blogspot.com/2010/06/announcing-imminent-arrival-of-ni-star.html

  Patrick ON4PN